top of page

Wykształcenie

Mgr inż. Geodezji i Kartografii w Zakresie Geodezji i Szacowania Nieruchomości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia Podyplomowe w zakresie Metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uprawnienia zawodowe

w zakresie szacowania nieruchomości, Licencja 5792 nadana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Szkolenie bankowe z wpisem na listę bankową uprawniające do wykonywania operatów szacunkowych na cele bankowe

Kursy

  • Wycena odszkodowań z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w związku z lokalizacją lotniska

  • Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu porównawczym. Najważniejsze problemy napotykane przez rzeczoznawców majątkowych

  • Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych

  • Techniczne umiejętności zarządcy nieruchomości- bezpieczny dom

  • Prawo zamówień publicznych w projektach podlegających współfinansowaniu w ramach RPO WM 2007-2013

  • Zamówienia publiczne dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013

  • Biznes plan w projektach podlegających współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

UPRAWNIENIA

I KURSY

Katarzyna Braczkowska
Rzeczoznawca Majątkowy
upr. nr 5792

Tel: 500-050-655

wycenawaw@gmail.com

bottom of page