top of page

DOŚWIADCZENIE

i PROFESJONALIZM

Wieloletnie Doświadczenie na warszawskim rynku nieruchomości.

 

Sporządzanie wycen nieruchomości komercyjnych, inwestycyjnych

i mieszkalnych do celów:

 • ustalenia wysokości zabezpieczenia kredytu,

 • ustalenia ceny kupna - sprzedaży,

 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

 • obliczenia odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości,

 • obliczenia odszkodowania za szkody: bezumowne korzystanie, służebności przesyłu,

 • odszkodowania za przejęte nieruchomości na mocy "Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego w dniu 26 października 1945"

 • ustalenia amortyzacji,

 • ustalenia wielkości opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn),

 • ustalenia wysokości ubezpieczenia nieruchomości,

 • rozliczenia poniesionych nakładów na nieruchomość,

 • obliczenia wartości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

 • obliczenia wartości w celu naliczenia opłaty planistycznej.


Określanie wartości nieruchomości:

 • lokali: mieszkalnych,usługowych, biurowych, handlowych

 • budynków: mieszkalnych (w tym kamienic), biurowych, usługowych, magazynowych, produkcyjnych, przemysłowych,

 • nieruchomości komercyjnych: stacji benzynowych, hoteli, 

 • inwestycji mieszkalnych, komercyjnych,

 • nieruchomości "w budowie",

 • wycena środków trwałych, 

 • nieruchomości niezabudowanych,

 • nieruchomości rolnych. 

DOŚWIADCZENIE

I KWALIFIKACJE

Gwarantują profesjonalną i rzetelnie wykonaną wycenę. Operat szacunkowy jest dokumentem prawnym wykorzystywanym m.in. w postępowaniach sądowych

i bankowych. 

Postaw na rzeczoznawcę z doświadczeniem

i uniknij niepotrzebnych problemów.

bottom of page